David Huang

Aktier: Det er kun en korrektion. Det er for tidligt at tale om recession.

Prognoserne for den økonomiske vækst giver forventninger om stigende indtjening og positive aktiekurser. Pengepolitikken vil stadig være lempelig, selv om USA snart begynder at udfase sin obligationsopkøb. ECB opkøber stadig og fastholder de negative styringsrenter i 2022. Inflationen skaber naturligvis tvivl om styrken af det økonomiske opsving, men verdensøkonomien er ikke på vej i recession. Realrenterne er negative. Og aktiemarkedet er et bedre sted at være investeret end obligationsmarkedet, når der er inflation.

Usikkerhed om inflationen og aftagende momentum i væksten skaber usikkerhed i forventningsdannelsen. Den stigende inflation fortsætter måske i længere tid end først antaget, og det påvirker forbrug og investeringer. Men der er stadigt positive forventninger til væksten og til virksomhedernes indtjening, hvilket ventes igen snart at understøtte aktiemarkederne.

Der vil være et ekstra skarpt fokus på, hvordan virksomhederne formulerer sig i deres udmeldinger om forventningerne til fremtiden. Stigende inputpriser og flaskehalse i forsyningskæderne kan forsinke fremgangen. Kursdannelsen på aktiemarkederne er som bekendt forventningsdrevene, men det er for tidligt at indregne, hvornår verdensøkonomien rammes af recession.

Centralbankerne har lovet, at styringsrenterne forbliver lave, selv om inflationen er høj. Det er bedre at investere i aktier end i obligationer, når inflationen er høj. Erfaringerne viser, at såfremt inflationen i en længere periode ikke er over niveauet 4 pct., plejer det være positivt for kursudviklingen på aktiemarkederne.

Risikoscenariet er stagflation, der er kendetegnet ved, at den økonomiske realvækst falder markant samtidig med, at inflationen er høj. Det var udviklingen i 1970’erne, men det scenarie skal ikke tillægges ret stor sandsynlighed.

 

Aktiekurser og indtjening

 Aktiekurser og indtjening

 

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.