Hvordan afvejer du bedst risiko og afkast?    

Som kunde hos os udarbejder vi i fællesskab en investeringskontrakt, som definerer rammerne for jeres investering.

Regnemaskine


Bliver du kunde i Gudme Raaschou Asset Management, udarbejder vi i fællesskab en investeringskontrakt. Investeringskontrakten definerer rammerne for vores arbejde med at forvalte din portefølje og sikrer, at vi plejer din portefølje under streng hensynstagen til din risikoprofil og afkastmuligheder. I investeringskontrakten er beskrevet hvilke aktivklasser, der må investeres i, og hvor stor/lille en vægt de maksimalt og minimalt må udgøre - også kaldet den strategiske aktivallokering.

 

Strategisk aktivallokering

Den strategiske aktivallokering bør være det centrale element i enhver investors investeringsstrategi. Den har til formål at sikre dig det højst mulige afkast i forhold til det risikoniveau, du vil acceptere.

I forbindelse med processen beskrives hver aktivklasse ved historisk risiko og afkastforventninger, og det giver os mulighed for at fastlægge de optimale porteføljekombinationer. Herefter stresstester vi valget af aktivklasser og revurderer, hvor der er anledning til det.

 

Taktisk aktivallokering

Ud fra rammerne af den strategiske aktivallokering arbejder vi i Gudme Raaschou med den taktiske aktivallokering. Den taktiske aktivallokering er den præcise procentvise allokering til de enkelte aktivklasser, f.eks. andelen af europæiske virksomhedsobligationer. Den taktiske aktivallokering justeres løbende med markedsbevægelserne, så vi udnytter investeringsuniversets rammer bedst muligt og optimerer afkastpotentialet.

 

Operationel aktivallokering

På grundlag af den taktiske allokering tager vi dagligt stilling til den operationelle aktivallokering - valget af papirer i den enkelte aktivklasse. Som kunde får du en udførlig oversigt over din portefølje, inklusiv porteføljemanagerens kommentarer.

Analytiker

Asset management

Et fasttømret team

Vores investeringsteam består af porteføljemanagere med mange års erfaring og samarbejde.

Vindmøller

Produkter

Investeringsforeningen Gudme Raaschou

København

kunder

Bliv institutionel investor hos Gudme Raaschou

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.