Private investorer

Vi forvalter private porteføljer fra 10 millioner kroner og opefter.                                                                                                                                                                           

Henrik Quistgaard, Senior porteføljemanager, obligationschef


Ønsker du at indgå en aftale om diskretionær porteføljepleje hos Gudme Raaschou Asset Management, lægger vi vægt på hurtigst muligt at mødes med dig ansigt til ansigt. Gode resultater baserer sig på en god start - og vi værdsætter en åben dialog, så vi kan udarbejde den helt rette løsning til dig og dine formueforhold.

Samtidig kan du se frem til, at vi plejer din formue på samme professionelle niveau som pensionskassers og fondes. Vores privatkunder er alle forskellige, og vi forvalter porteføljer i størrelsesordenen 10 mio. kroner og op.

Gudme Raaschous historie går tilbage til 1925, og vi har tilbudt diskretionær porteføljeforvaltning siden 1985, hvor vores ældste kundeforhold også daterer sig tilbage til.

 

Når du bliver kunde

Før vi går i gang med at investere for dig, lægger vi sammen en investeringsstrategi, der tager stilling til en række vigtige spørgsmål, bl.a.:

  • Hvad forventer du at opnå i afkast?
  • Hvor stor en risiko er du villig til at løbe?
  • Hvornår forventer du at skulle realisere hele eller dele af formuen?
  • Hvordan skal formuen fordeles mellem aktier og obligationer?
  • Hvordan er din formue fordelt mellem holdingselskab, pensionsordning og frie midler?

 

Investeringskontrakten

Når vi sammen har lagt investeringsstrategien, udarbejder vi en investeringskontrakt. Investeringskontrakten er det juridiske grundlag for samarbejdet og definerer investeringsuniverset - altså de rammer, vi som din formueforvalter arbejder indenfor.

Vores erfaring siger os, at mange investorer bruger for få ressourcer og for lidt tid på at fastlægge den rigtige investeringsstrategi. Nogle løber derfor en større risiko, end de ønsker, hvilket først bliver tydeligt, når det er for sent.

Tilsvarende oplever vi, at andre investorer med en lang tidshorisont har for få aktier i porteføljen og dermed over tid opnår for lave afkast. Derfor lægger vi vægt på rådgivning om den strategiske aktivallokering.

 

Du får overblik over din formue

Kapitalforvaltning indebærer, at du overlader den daglige pleje af din formue til os. Vi lægger imidlertid stor vægt på, at du er godt informeret om din formues udvikling. Derfor modtager du hvert kvartal en skriftlig rapport, der giver dig overblik over afkastet og investeringsstrategien.

Herudover mødes vi typisk nogle gange om året og drøfter investeringsstrategien, nye investeringsmuligheder med mere.

 

Vi rådgiver dig om nye muligheder

Finansmarkederne er i konstant udvikling, og det betyder både muligheder og faldgruber. Vi har erfaringen og analyseapparatet til at identificere begge dele og løbende rådgive dig ud fra de aktuelle markedsforhold.

 

Arrangementer

I Gudme Raaschou praktiserer vi kapitalforvaltning med en god portion faglig stolthed, og vi indbyder med mellemrum vores kunder til fagligt relevante arrangementer.

Anledningen kan være et generelt markedsoverblik, information om interessante aktivklasser - eller en unik lejlighed til at møde en sjælden taler. Vi har ved tidligere arrangementer kunnet byde på oplæg fra bl.a. en forhenværende nationalbankdirektør og vores udenlandske stjerneforvaltere.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et af vores arrangementer.

 

Vores eksperter

Hos Gudme Raaschou Asset Management har vi en sektorbaseret tilgang til det internationale aktiemarked. Vi er specialiserede i danske og nordiske aktier samt danske stats- og realkreditobligationer. Vi samarbejder med eksterne eksperter på emerging markets-produkterne samt på nordamerikanske aktier og erhvervsobligationer.

Analytiker

Asset management

Et fasttømret team

Vores investeringsteam består af porteføljemanagere med mange års erfaring og samarbejde.

Vindmøller

Produkter

Investeringsforeningen Gudme Raaschou

København

kunder

Bliv institutionel investor hos Gudme Raaschou

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.