Tre høje huse

Makro: Stigende vækst med fokus på inflation og jobmarkedet


Inflationen stiger, men det er midlertidigt siger centralbankerne. Derfor fortsætter den lempelige pengepolitik, mens væksten hastigt er på vej fremad. Flere virksomheder rapporterer om flaskehalse i produktionen, bl.a. fordi det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Fokus er på løn- og produktivitetsvæksten.

Vækstraterne og prognoserne for væksten indikerer, at det økonomiske vækstforløb er på vej til at blive selvkørende. Forventningerne til væksten opjusteres fortsat, og OECD forventer nu, at væksten bliver knap 6 pct. i 2021. Derfor er Centralbankerne så småt begyndt at forberede investorerne på, at den aktuelle, lempelige pengepolitik ikke varer for evigt. Federal Reserve, FED, har forberedt investorerne på, at FED-funds renten hæves, men det bliver først i 2023. Til efteråret vil FED begynde at se på, hvornår obligationsopkøbene udfases. Den Europæiske Centralbank, ECB, ventes ikke at gøre pengepolitikken mindre lempelig før end FED går i gang med sin tilpasning.

Et andet tema blandt økonomerne er den stigende inflation. Genåbningen af verdenssamfundet har givet et udbudschok med stigende priser på råvarer og andre materielle anlægsaktiver. Centralbankerne mener dog, at stigende inflation er et midlertidigt fænomen forårsaget af engangseffekter i forbindelse med genåbningen. Derfor fastholder de pt. den lempelige pengepolitik, der understøtter det økonomiske vækstforløb. Senere på året får vi syn for sagen, om virksomhedernes aktuelle udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft afspejler sig i stigende løninflation.

 

Inflationen i USA

Inflationen i USA

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.