Aktieanalyse

Aktier: Indtjeningsvækst og fortsat høj risikoappetit


Forventninger om stigende økonomisk vækst afspejler sig i kvartalsregnskaberne, hvor indtjeningsforventningerne er stigende. Indfries de positive forventninger fortsætter den positive udvikling på aktiemarkederne. Risici er stigende inputpriser og flaskehalse.

Den økonomiske vækst er globalt set endnu ikke oppe på niveauet før coronakrisen. Men meget lempelig penge- og finanspolitik fra USA og Europa bidrager til optimismen om, at verdensøkonomien er på vej ind i en periode med høj økonomisk vækst. I en række sektorer er der nu lange leveringstider på råvarer og halvfabrikata, hvilket presser prisniveauet op. Virksomhederne vil formentlig kunne sende stigende inputpriser videre til forbrugerne gennem højere priser. Selv om inflationen er stigende, er centralbankerne overbeviste om, at det er midlertidigt.

Den meget positive udvikling på aktiemarkedet har fået de mest skeptiske aktiestrateger til at sammenligne udviklingen med perioden omkring IT-boblen i 1999/2000-perioden. Specielt hvis der fokuseres på selskaberne fokuseret på den "grønne" omstilling. Men dengang var obligationer et alternativ til aktieinvestorerne. Det har de ikke været længe, hvilket er en væsentlig faktor for vurderingen af værdiansættelsen af aktiemarkederne, der derfor ikke nødvendigvis er for høj. Forudsætningen er dog, at virksomhederne formår at indfri de positive forventninger til indtjeningen.

Risici for kursdannelsen er også, at flere virksomheder rapporterer om flaskehalse i produktionen, bl.a. fordi det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Og mange selskaber forventer stigende inputpriser, hvilket giver anledning til bekymringer omkring marginpres senere på året.

 

Indtjeningsudviklingen (EPS)

Indtjeningsudviklingen

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.