Skovbund

Aktier: Risikoappetitten er høj


Aktieinvestorerne øjner den gradvise genåbning af økonomierne i takt med vaccinationerne. Sammen med de meget store finanspolitiske lempelser især i USA og den stadigt meget lempelig pengepolitik, er der lagt i kakkelovnen til en kraftig økonomisk vækst - især i andet halvår af 2021.

2020-årsregnskaberne fra virksomhederne viser, at mange virksomheder er kommet bedre igennem corona-krisen end forventet. Derudover er der også en opadgående trend i indtjeningsforventningerne. En sådan udvikling plejer også at understøtte en positiv udvikling på aktiemarkedet.

En af de største risici for kursudviklingen er imidlertid, at alle er positive og meget er priced to perfection. Derudover er inflationen et tema, der deler strategerne. Lige nu er konsensus, at de stigende inflationsforventninger ses som en øget tillid til de positive vækstforventninger. Holdningen er også, at så længe inflationen ledsages af vækst i økonomierne, og virksomhederne er i stand til at overvælte inflationen i højere priser til forbrugerne – og dermed til stigende indtjening – har stigende inflation i sig selv ikke nødvendigvis en negativ indflydelse på forventningsdannelsen til aktierne.

Blandt risiciene er også, at investorerne de senere år har øget deres risiko. Mange investorer har kastet sig over spekulation i deres søgning efter et højt afkast. Det afspejler sig i, at værdiansættelsen af en lang række selskaber, der i disse år oplever stor omsætningsfremgang, har store kursstigninger. Bl.a. IT-aktier, men også selskaber, der fokuserer på at udvikle teknologier til produktion af "grøn" energi. Spørgsmålet er, om prisdannelsen i disse selskaber er blevet for spekulativ.

Figuren viser udviklingen i de amerikanske IT-aktier (den blå kurve) i perioden før og efter IT-boblen, der brast i marts 2000. Til sammenligning er vist udviklingen i den passive investeringsfond iShares Clean Energy (den røde kurve). Sammenligningen skyldes, at værdiansættelsen typisk er relateret til en indtjening, der ligger langt ude i fremtiden, og som knytter sig til en uprøvet teknologi. Dengang IT-boblen brast, viste det sig, at aktiemarkedet var som et korthus. Sådan behøver det dog ikke at gå, såfremt luften går ud af ”den grønne bølge”, selv om værdiansættelsen for en lang række af selskaberne er ambitiøs.

 

Amerikanske IT-aktier

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.