Regnemaskine

Renter og kredit: Lempelig pengepolitik trods stigende inflation.

Bekymringen, om den stigende inflation nu også kun er midlertidig, diskuteres mere og mere. Centralbankerne fastholder, at det er tilfældet. USA hæver i det scenarie ikke styringsrenten før end i 2. halvår 2022 og ECB ikke før end i 2023. Rentekurven vil nok blive mere stejl, da høj vækst og stigende inflation giver et opadgående pres på de lange renter.

Inflationen er stadig i fokus. Om stigningen kun er midlertidig, og hvis ikke, om centralbankernes så hurtigere end ellers udfaser den lempelige pengepolitik. Mundheldet om, at der ikke findes et økonomisk opsving, som centralbanken ikke har slået ihjel, bliver pludselig igen aktuel. Det er dog vurderingen, at den pragmatiske pengepolitik fortsætter med at være pragmatisk i lang tid.

I forhold til for et par måneder siden er stingende energipriser nu også en del af forklaringen på udviklingen i inflationen. Pt. er konsensus blandt økonomerne, at årsstigningstakten for inflationen i USA i 2021 bliver 4,3 pct. i 2021 og 3,1 pct. i 2022. Det er i forhold til for tre måneder siden en markant stigning på 1,3 pct.-point for 2021 og 2022 tilsammen. For Europa er forventningerne til inflationen i 2021 og 2022 samlet set steget med 0,7 pct. -point.

Det toneangivne benchmark for realkredit tabte 2,5 pct. i september. For året som helhed er indekset faldet 5 pct. Gennem det meste af 2021 har stigende renter og deraf stigende varighed (negativ konveksitet) gjort det vanskeligt for markedet at absorbere den løbende udstedelse. Investorerne har ikke ønsket at øge varigheden. Udviklingen har heller ikke tiltalt de udenlandske investorer, der tidligere har købt en stor andel af de løbende udstedelser.

 

Kursudvikling: dansk realkredit

 Kursudvikling: dansk realkredit

 

Kreditspændene indsnævret fortsat

I modsætning til udviklingen på det danske realkreditmarked, har der været forholdsvist roligt på de globale kreditmarkeder. Men efter et år med relativ pæn indsnævring af kreditspændene er erhvervsobligationer blevet mindre attraktive i forhold til stats- og realkreditobligationer.

 

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.