Investeringsprocessen

Hos Gudme Raaschou rådgiver vi om den strategiske og taktiske aktivallokering. 

Business items

Hos Gudme Raaschou rådgiver vi om den strategiske og taktiske aktivallokering og tilbyder en bred vifte af produkter, der dækker alle de centrale aktivklasser.


Sektorerne

I vores daglige arbejde med at pleje kundernes portefølje arbejder vi ud fra en sektorbaseret tilgang til det internationale aktiemarked. Det er altså ikke afgørende, om et selskab er børsnoteret i Danmark, Sverige, Tyskland, USA eller på en anden international børs. Derimod ser vi på, hvor i verden selskabet henter sin indtjening.

 

Oppefra og ned - og nedefra og op

Hver enkelt investeringsbeslutning vi træffer, hviler på et omfattende analysearbejde. Vi arbejder ud fra såvel en top down- som en bottom up-indgangsvinkel til de finansielle markeder, hvor vi både kigger på de store linier som BNP-væksten i verdens økonomier, den demografiske udvikling med mere - og indhenter information om det enkelte selskab, dets marked og konkurrenter på virksomhedsbesøg og lignende.

På baggrund af vores analyse af de makroøkonomiske forhold vurderer vi allokeringen til de enkelte sektorer, screener sektorerne bredt, analyserer på delsektorerne og underkaster de konkurrerende enkeltpapirer en detaljeret analyse. På hvert enkelt trin arbejder vi inden for rammerne af vores egenudviklede GRAM-model, som sikrer en disciplineret investeringsproces, hvor risikostyring altid er en integreret del af porteføljestyringen.

 

Sammenhæng mellem proces og performance

Gudme Raaschou Asset Management har siden 2003 haft samme konsistente, disciplinerede og dokumenterede investeringskoncept, -filosofi og -proces på alle aktieprodukter, og vores forvaltningsevner er dokumenteret i form af konsistens i performance. Nøgletallene dokumenterer, at der er en klar sammenhæng mellem proces og performance.

Om Gudme Raaschou

Kapitalforvaltning hos Gudme Raaschou

I Gudme Raaschou har vi skabt resultater for vores kunder siden vi blev grundlagt i 1925. I dag består vi af et effektivt team med mange års erfaring.

Regnemaskine

Asset management

Hvordan afvejer I bedst afkast og risiko?

Henrik Qvistgaard

kunde

Bliv privat investor hos Gudme Raaschou

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.