Hænder på bordet

Makro: Centralbankerne sænker sandsynligvis renterne i 2024

Inflationen er faldende igen, hvorfor der allerede nu er indregnet, at centralbankerne lemper pengepolitikken og sænker styringsrenterne flere gange i 2024. Den økonomiske vækst er aftagende, men indtil videre ikke så markant som frygtet. Investorerne hylder scenariet om en ”blød landing”.

Økonomierne i Europa og især i USA har vist sig at være mere modstandsdygtige overfor de stigende renter end forventet. Ved indgangen til 2023 blev risikoen for en recession tillagt stor sandsynlighed. Men det gik bedre end forventet, fordi forbrugerne brugte løs af deres opsparinger. Det bidrog til et stærkt arbejdsmarked og også til et relativt højt privatforbrug af især serviceydelser. I løbet af året faldt vareefterspørgslen så meget, at en række lande i Europa nu er i recession.

De økonomiske forecast

Den Europæisk Centralbank, ECB, har dog officielt endnu ikke lyst til at tale om rentenedsættelser, da inflationen, selvom prispresset er aftagende, stadig er for høj. Ifølge centralbankens egne forecasts er det først i 2025, at inflationen i Europa falder ned mod målsætningen. De økonomiske forecast herunder fra ECB er dog normalt så upræcise, at disse forventninger kan blive ændret mange gange inden 2025. Derfor er tidspunktet for rentenedsættelserne ”dataafhængige”, som centralbankerne selv formulerer det. Svækkes arbejdsmarkedet markant samtidig med, at inflationen falder, er der en forventning til, at ECB, ligesom den amerikanske centralbank, vil udvise en vis form for pragmatisme.

Udviklingen ser over hele 2023

Udviklingen over hele 2023

 

Kilde: Consensus Economics

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.