Aktieanalytiker

Renter og kredit: Dataafhængige centralbanker lemper pengepolitikken

Det nuværende makromiljø, med en økonomisk vækst, der ikke er for høj og ikke er for lav, giver forventninger om et aftagende inflationspres og lempelser af pengepolitikken. 

Dataafhængighed er nøgleordet for både den europæiske og amerikanske centralbank. Selvom begge centralbanker principielt altid har været dataafhængige, understreger de begge vigtigheden af udviklingen i især inflationen som værende meget væsentlig for fastlæggelsen af den fremtidige pengepolitik. Inflationen holdes oppe af en stærk løndannelse og forsatte prisstigninger på service- og tjenesteydelser. Den Europæiske Centralbank, ECB, opjusterede på sit seneste møde i juni netop inflationsforventningerne til 2,5% i 2024, 2,2% i 2025 og 1,9% i 2026. 

Selv om det først er i 2026, at inflationen ifølge ECB kommer på målsætningen, så udviser ECB pragmatisme og lemper formentlig yderligere i løbet af 2. halvår. Nationalbanken ventes som altid at fortsætte med at følge ECB’s rentebeslutninger. I USA ventes amerikanske centralbank også snart at påbegynde en lempeligere pengepolitik. Der er ikke helt enighed blandt økonomerne, om der kommer en eller to rentesænkninger her i 2024.

Aftagende vækst- og inflationsbekymringer kombineret med et stabiliseret renteniveau har sænket konkursrisikoen på high yield-obligationer. Den globale konkursrate har bekræftet dette og har hen over foråret vist en faldende tendens. Kreditvurderingsbureauet Moody’s forventer, at konkursraten gradvist falder over året og stabiliserer sig under 4% ved udgangen af 2024. Alt andet lige et positivt miljø for kreditobligationerne.

Renteudviklingen seneste år i Danmark, USA og EU High Yield

 

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.