Et par briller på en avis

Makro: Blød landing baner vejen for lempeligere pengepolitik

Scenariet om en blød landing og ingen recession ser stadig ud til at blive indfriet. I USA har væksten længe været overraskende robust, det høje renteniveau taget i betragtningen. Inflationen er kun faldet trægt, hvilket har udskudt tidspunktet for en lempelse af pengepolitikken. Men nu aftager momentum i økonomien i USA, hvilket øger sandsynligheden for en rentenedsættelse. ECB har sat renten ned og yderligere lempelser ventes senere på året.

Lav arbejdsløshed og vækst i lønningerne har ført til en stabil udvikling i privatforbruget, hvilket har holdt gang i væksten i USA. Men nøgletal for jobmarkedet og boligmarkedet indikerer svagere momentum i væksten, hvorved inflationspresset aftager. Det mest sandsynlige er derfor, at den amerikanske centralbank også løsner grebet om den stramme pengepolitik. Tidspunktet for rentenedsættelsen afhænger af, hvordan de økonomiske indikatorer udvikler sig i den kommende tid.

Vækstforløbet i Europa har hele året vist svaghedstegn, men inflationen har alligevel holdt sig på et så højt niveau, at den Europæiske Centralbank ventede til den 6. juni med at sætte renten ned til 3,75 % fra 4 %. Dog ser det ud til, at der er lidt mere optimisme og konsensus blandt økonomer om væksten i Europa. Bl.a. er væksten i Tyskland langsomt på op vej igen.

Konsensus blandt økonomerne er, at økonomien i Europa i 2024 og 2025 samlet set vokser realt med knap 2% og nominelt med godt 6%. Det er noget lavere end for USA, hvor tallene er henholdsvis 4% for væksten og 9,5% for inflationen.

Udviklingen i forventninger til vækst og inflation i 2024

Kilde: Consensus Economics

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.