Invest

Aktier: Rentefølsomme aktiekurser og positive vækstforventninger

Lavere obligationsrenter bidrager til stigende aktiekurser. I hvert fald så længe vækstforventningerne er positive og Guldlok-scenariet er dominerende. Nøgletallene skal helst bekræfte de positive forventninger.

Over tid er det normalt udviklingen i indtjeningen, der driver aktiekurserne. I 2023 var det dog en euforisk stemning om Kunstig Intelligens, der trak. IT-selskaberne Microsoft, Nvidia og Apple, samt Communication Service-selskaberne Google og Facebook steg i gennemsnit +100%. De to sektorer stod derved for mere end to-tredjedele af stigningerne på de globale aktier i 2023.

Væksten i verdensøkonomien har været nedadgående

Kursudviklingen på de øvrige aktier afspejler, at væksten i verdensøkonomien har været nedadgående. Virksomhederne blev ramt på indtjeningsmarginalerne af de stigende inputpriser. Ved indgangen til 2024 er det positive, at verdensøkonomien dog har vist sig modstandsdygtig overfor stramningerne af pengepolitikken, hvilket har reduceret risikoen for en dyb recession. Og den faldende inflation giver forventninger om snarlige lempelser af pengepolitikken, hvilket også er positivt. Derfor er investorernes fokus nu på, at indtjeningen formentlig snart vokser igen. Nøgletallene skal de kommende måneder helst bekræfte de positive forventninger.

Derudover er der til november præsidentvalg i USA. Den begivenhed kan blive en af de mange kilder til de udsving, der altid er i aktiekurserne. Ligeså med nøgletal, der udfordrer Guldlok-scenariet, eller skuffende regnskaber fra dominerende selskaber. Eller hvis luften går ud af IT-aktierne. Indtil videre har den geopolitiske uro og krige rundt om i verden haft begrænset indvirkning på aktierne, fordi de kynisk sagt har lille realøkonomisk betydning. Det er dog ikke givet, at det fortsætter med at være sådan.

Aktiekurser: Amerikanske, globale danske og emerging markets-aktier

Rentefølsomme aktier

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.