Sparegris

Aktier: Stigende renter bekymrer aktieinvestorerne

Aktierne er, over tid, en gardering mod stigende inflation, da virksomhederne kan overvælte stigende inputpriser til forbrugerne. Men udfordringen er pt. at realvæksten falder, hvilket skaber usikkerhed om indtjeningsforventningerne. Derfor hæver aktieinvestorerne risikopræmien og afkastkravet til deres investeringer.

Obligationsrenterne stiger

I løbet af de seneste måneder er det pengepolitiske ”higher-for-longer”-scenarie blevet tillagt større sandsynlighed. Derfor stiger obligationsrenterne, og det presser også aktiekurserne. Specielt de rentefølsomme vækstaktier er negativt påvirket af de stigende renter, der er et resultat af, at investorerne nu indregner risikoen for, at pengepolitikken
forbliver for stram for længe. Derfor skal risikopræmierne øges, hvilket de senere måneder har sendt aktiekurserne nedad. 

Kunstig Intelligens har i 2023 tiltrukket sig stor opmærksomhed

”Kunstig Intelligens” (AI) har i 2023 tiltrukket sig stor opmærksomhed, hvilket også har skabt en enorm hype i kursdannelsen på de største teknologiselskaber i især USA. Største kursstigning blandt disse ”Super 7”-aktier, som de populært betegnes, har været på Nvidia, der har en absolut ledende position på mikrochips til Kunstig Intelligens og i år er steget med mere end 200%. De store kursstigninger betyder, at der nu er indregnet meget store forventninger til indtjeningsvæksten de kommende år. 

Afgørende for kursudviklingen på sigt er, om virksomhederne kan skabe vækst i indtjeningen. De makroøkonomiske forventninger til 2024 er trods ”higher-for-longer” stadig understøttende for de relativt positive forventninger til, at virksomhederne på sigt formår at skabe vækst i indtjeningen. Men højere renter, i en længere periode, tager potentielt så meget momentum ud af økonomien, at det øger risikoen for en recession. Det skaber også usikkerhed om indtjeningsudviklingen. I den proces reducerer de internationale aktieinvestorer ofte deres eksponering til ”randmarkederne” såsom det danske, hvilket har været med til at presse kursudviklingen på danske aktier.

Aktiekurser: Danske, amerikanske og globale aktier

Aktiekurser: Danske, amerikanske og globale aktier

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.