To skærme

Renter og kredit: Invers rentekurve og forventninger om renteforhøjelser

Obligationsinvestorerne har indregnet, at centralbankerne formentlig hæver styringsrenterne en eller to gange mere i denne rentecyklus. Udmeldingerne fra centralbankerne tyder på, at rentebeslutningerne især afhænger af udviklingen i kerneinflationen og i arbejdsløsheden.  

Forventningen er, at de lange obligationsrenter i den kommende periode næppe stiger meget fra nuværende niveau

Rentekurven, der begyndte sin invertering i november 2022, er blevet endnu mere invers, dvs. de korte renter er højere end de lange, hvilket afspejler, at obligationsinvestorerne har indregnet, at inflationen og væksten falder. Ofte er en invers rentekurve en indikation på, at der kommer en recession i økonomien. Forventningen er, at de lange obligationsrenter i den kommende periode næppe stiger meget fra nuværende niveau.

Erhvervsobligationer har nydt godt af det relativt stabile rentemiljø her i 2023

Erhvervsobligationer har nydt godt af det relativt stabile rentemiljø her i 2023. Samtidig har der været en pæn indsnævring af kreditspændene, hvorved den gennemsnitlige rente på de højtforrentede erhvervsobligationer har været faldende i 1. halvår. I USA er renten på high yield-obligationerne faldet fra 8,9% til 8,3%, mens den i Europa er faldet fra 7,5% til 7,1%. Den positive udvikling afspejler den relativt positive udvikling i økonomien og i virksomhedernes indtjening 

Udviklingen i kreditspændene indikerer, at kreditinvestorerne også har positioneret sig til en blød landing i økonomien

Konkursraten blandt high yield holdt sig på et meget lavt niveau til trods for et markant stigende renteniveau. Udviklingen i kreditspændene indikerer, at kreditinvestorerne også har positioneret sig til en blød landing i økonomien. Normalt stiger kreditspændene, når der er recession, og konkursraterne stiger. Selv om den direkte rente på high yield-obligationerne er på et højere niveau end set længe, er det tvivlsomt, om investorerne vil opretholde den høje appetit på risiko, hvis scenariet om recession tillægges større betydning.

Renteudviklingen på erhvervsobligationer:
renteudvikling på erhvervsobligationer
 

 

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.