Træ

Aktier: Investorerne forventer vækst i indtjeningen igen i 2024

Udviklingen på aktiemarkederne er understøttet af, at der er udsigt til, at centralbankerne snart er færdige med at hæve renterne. Derudover har den makroøkonomiske udvikling ikke været så hårdt ramt af rentestigningerne som frygtet. Investorernes fokus er på 2024 og årene derefter.

"Guldlok-scenariet"

Mens aktie-og kreditinvestorerne har indregnet en ”blød landing” i økonomien - også kaldet for ”guldlok-scenariet” - har obligationsinvestorerne indregnet en recession. Det kan ikke blive både og. De mange renteforhøjelser har ramt indtjeningen i fremstillingssektoren og aktiviteten på boligmarkedet, mens servicesektoren overordnet set har opretholdt en høj aktivitet takket være de private husholdninger, der har tæret på store opsparinger.

Aktieinvestorerne er pt. begejstrede over perspektiverne af udviklingen i Kunstig Intelligens

Aktieinvestorerne er pt. begejstrede over perspektiverne af udviklingen i Kunstig Intelligens og har ikke fokus på virksomhedernes indtjening i 2023, men i 2024 og i 2025 og årene derefter. En vurdering af værdiansættelsen af aktiemarkederne på baggrund af indtjeningen i 2023 kan give anledning til bekymring, men det er som nævnt et længere perspektiv, der skal i fokus. 

Forudsætningen for ”guldlok-scenariet” er, at den faldende inflation fortsætter ned mod et for centralbankerne acceptabelt niveau, ligesom den økonomiske afmatning ikke må blive så kraftigt, at økonomien går helt i stå. Derfor vil der være fokus på de makroøkonomiske nøgletal og indikatorer, der kan bekræfte det positive scenarie. Nøgletallene vil næppe være entydigt positive, hvilket formentlig kommer til at give uro i kursudviklingen.

Når inflationen er stigende, er det også et udtryk for, at omsætningen i virksomhederne er stigende

På sigt er aktierne den bedste gardering mod stigende inflation. Når inflationen er stigende, er det også et udtryk for, at omsætningen i virksomhederne er stigende. På kort sigt oplever virksomhederne, at de stigende input-priser og stigende lønomkostninger giver et pres på indtjeningsmarginalerne. Men over tid vil den stigende inflation også afspejle sig i en stigning i den nominelle indtjening og dermed også i aktiekurserne.

Aktiekurser: Globale, danske og emerging markets

Aktiekurser: Globale, danske og emerging markets

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.