Et par briller på en avis

Makro: Der kommer en recession, men hvor slem bliver den?

Usikkerheden om vækstforløbet og inflationen er større end normalt. De to hovedscenarier, den positive eller negative udvikling, giver forskellige scenarier for udviklingen på finansmarkederne i 2023.

Alt tyder på, at den makroøkonomiske udvikling i 2023 vil blive præget af faldende momentum, men inflationen ventes også at blive tæmmet. En recession er hovedscenariet, men der er usikkerhed og uenighed blandt analytikerne om, hvor dyb og lang nedturen bliver i de forskellige økonomiske regioner.

I det positive hovedscenarie bliver recessionen i verdens største økonomi, USA, relativt mild i et kort forløb. Det amerikanske arbejdsmarked køler af, om end inflationen sandsynligvis ikke falder til centralbankens målsætning. Væksten i Europa falder markant mere. Selv om forbruget falder, er forbrugslysten dog relativt stor og holdes i gang af dels opsparingsoverskuddet og dels en øget gældsætning. Udviklingen på de lange obligationsrenter indikerer, at investorerne har en tiltro til, at centralbankernes mål om inflationsbekæmpelse lykkes. Flaskehalsene i forsyningskæderne løsner sig, men virksomhedernes indtjeningen rammes af stigende inputpriser. Indtjeningen kollapser dog ikke i det positive scenarie, hvor kursudviklingen på aktier i 2023 ender med et positivt afkast.

I det negative hovedscenarie bliver recessionen dyb i såvel USA som i Europa. Inflationen bider sig fast i en løn-prisspiral og tvinger centralbankerne til en stram pengepolitik. Der er et opadgående pres på styringsrenterne, hvilket gør rentekurven mere invers. Krigen i Europa synes ingen ende at tage, og energikrisen fortsætter med næring herfra og fra de geopolitiske spændinger andre steder i verden, bl.a. Kina-Taiwan-konflikten og den folkelige opstand i Iran. Faldende forbrug og investeringer giver et dyk i indtjeningen i virksomhederne, og krisestemningen styrer udviklingen på aktiemarkederne.

Nedenfor er der illustreret, hvor stor spredning, der er i analytikernes forventninger til vækst og inflation. De blå prikker er de enkelte analytikeres forventninger til vækst og inflation, mens de røde prikker markerer konsensusforventningerne. Forventningerne til Eurozonen er vist til venstre, og forventningerne til USA er vist i figuren til højre.


Vækst og inflation i USA og Eurozonen 2023

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.