Aktieanalytiker

Renter og kredit: Inflationen sætter dagsordenen

Centralbankerne fortsætter med at stramme pengepolitikken, indtil inflationen er faldet markant. Der ventes dog en vis træghed i at få inflationen bragt ned i nærheden af de 2 pct., der er centralbankernes målsætning. Især kerneinflation kan vise sig at være træg, hvis arbejdsmarkedet forbliver stramt.

Den fortsat høje inflation og centralbankernes forhøjelser af styringsrenten betød, at renten på den 2-årige danske statsobligation i 2022 steg med 3,4 pct-point, mens den 10-årige steg med 2,8 pct-point. Rentekurven 2-10 år sluttede dermed året med at være invers. Det afspejler bl.a., at investorerne har tiltro til, at centralbankernes inflationsbekæmpelse vil lykkes.

Sandsynligvis har inflationen toppet, hvorfor de lange renter næppe stiger igen til de høje niveauer fra efteråret 2022. Danske realkreditobligationer er i det scenarie igen attraktive. OAS-kreditspændet er, set i historisk perspektiv, interessant samtidig med, at den negative konveksitet nærmest er helt væk, da stort set hele det konverterbare marked handler under kurs 100-niveauet.

Der er pt. indregnet i forventningsdannelsen hos investorerne, at centralbankerne i løbet af 2024 vil begynde at sænke styringsrenterne igen med henblik på at stimulere økonomien efter en forventelig nedtur i 2023 med flere kvartalers negativ vækst. Forudsætningen for rentesænkninger vil dog være, at inflationen er på vej ned mod centralbankernes målsætning. En relativt stærk kronekurs øger sandsynligheden for, at Nationalbanken vil undlade at følge ECB’s næste renteforhøjelse fuldt ud.

Ligesom realkreditobligationer er erhvervsobligationerne blevet presset af de stigende renter og de dårligere vækstudsigter for verdensøkonomien. I high yield-segmentet, dvs. udstedelserne med laveste rating-kategorier, blev kreditspændene i 2022 udvidet med knap 2 pct-point til niveauet 4,6-5 pct. Derved er high yield-obligationerne blevet relativt mere attraktive, om end det dog er vurderingen, at det negative makroscenarie ikke er indregnet i kursdannelsen på erhvervsobligationerne.

 

Kursudvikling: dansk realkredit

Kursudvikling: Dansk realkredit

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.