Hænder på bordet

Aktier: Stigende renter har presset aktierne, men en slem recession er ikke indregnet

Aktiekurserne har modvind fra makroøkonomien. Set fra et top-down perspektiv vil den makroøkonomiske udvikling næppe være et positivt bidrag til forventningsdannelsen på aktiemarkederne i starten af 2023. De faldende vækstrater i verdensøkonomien kombineret med højere renter og stigende inflation giver store forskydninger i forbruget. Virksomhederne får i dette makroscenarie svært ved at skabe en fremgang i deres afsætning af produkter, hvilket vil lægge pres på indtjeningen.

Der vil i den kommende periode være stor fokus på virksomhedernes forventninger til indtjeningsudviklingen, der bliver udmeldt i forbindelse med, at de aflægger årsregnskaber for 2022. Det er vurderingen, at der overordnet set pt. ikke er indregnet en dyb recession i indtjeningsestimaterne. Derfor er risikopræmien i den aktuelle værdiansættelse af aktiemarkederne pt. måske for lav.

Fra et bottom-up perspektiv er der naturligvis virksomheder, der kommer relativt godt igennem en recession. Virksomheder med en robust forretningsmodel, sunde finansielle balancer og som opererer i de dele af økonomien, der er mindre afhængige af konjunkturudviklingen, kommer til at klare sig relativt bedst. Men hvis recessionen bliver dyb, så vil der også komme pres på aktiekurserne på disse selskaber.

Erfaringsmæssigt vil investorerne allerede omkring halvåret begynde at se ind i 2024. Hvis der er lys i horisonten, vil investorerne hurtigt begynde at indregne det positive scenarie lang tid før, end de makroøkonomiske data kan bekræfte det. Da der til den tid næppe komme nøgletal, der entydigt bekræfter de positive forventninger, vil der i denne proces stadigt være store udsving i kursdannelsen på aktierne.

 

Aktiekurser: Globale, danske og emerging markets

Aktiekurser: Globale, danske og emerging markets

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.