Aktieanalyse

Aktier: Indtjeningen falder i 2023, men snart er fokus på 2024

Mens nøgletallene for fremstillingsindustrien viser en klar nedgang i aktiviteten, er servicesektoren stadig mindre påvirket med optimismen i behold. Virksomhederne har i vid udstrækning formået at skubbe stingende inputpriser over til forbrugerne, men nu ser det ud til, at indtjeningsmarginerne og indtjeningen falder.

Aktiekurserne havde i starten af året medvind fra relativt gode regnskaber men også af faldende renter. Krisen i enkelte lokalbanker i USA bidrog til kursudsving og uro, men ret hurtigt var investorerne enige om, at dette ikke var starten på en ny finansiel krise. Dog skiftede forventningerne til centralbankernes renteforhøjelser, hvorved renterne faldt lidt igen. Aktierne reagerede i 2022 negativt på de stigende renter - og lidt lavere renter i starten af 2023 var derfor også positivt for aktierne.

De makroøkonomiske nøgletal viser, at centralbankernes renteforhøjelser har en realøkonomisk effekt, da forbrug og investeringer er faldende. Mens nøgletallene for fremstillingsindustrien viser en klar nedgang i aktiviteten, er servicesektoren mindre påvirket med optimismen i behold. Kursdannelsen på aktierne forventes i den kommende periode at være ret følsom overfor udviklingen i de makroøkonomiske nøgletal og herunder kerneinflationen, der afgør, hvornår centralbankerne stopper med at stramme pengepolitikken. Indtil videre har aktieinvestorerne tillagt risikoen for en langvarig recession en meget lille sandsynlighed

Resten af året kan for aktiernes vedkommende blive en ”tovtrækningskonkurrence” mellem effekten af mulige lavere renter (positivt) og lavere indtjening (negativt). Undgår vi en dyb recession kan et muligt scenarie for aktierne også være, at investorerne konstaterer, at indtjeningen i 2023 falder helt som ventet, hvorefter fokus er på 2024, hvortil der pt. er positive vækstforventninger. Endnu er det dog for tidligt at øge sin eksponering til aktier, der holdes på neutral vægt i forhold til de investeringsmæssige rammer.


Aktiekurser: Globale, danske og emerging markets

Aktiekurser: globale danske og emerging markets

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.