Aktieanalytiker

Renter og kredit: ECB garanterer lave renter


  • Den europæiske centralbank, ECB, har besluttet at udvide og forlænge ’Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)’ med yderligere 500 mia. euro til i hvert fald marts 2022. Det forventes ikke, at ECB vil begynde at hæve renten, før end opkøbsprogrammet er ophørt. Dvs. de negative styringsrenter ventes at fortsætte til som minimum marts 2022.

Nationalbanken hævede under uroen i marts styringsrenten med 0,15 pct. til nu minus 0,60 pct. Det har betydet, at de korte obligationsrenter er forankret i det niveau, men renteforhøjelsen har også medvirket til en stærk kronekurs og skabt spekulationer om en dansk rentenedsættelse. Nationalbanken vil dog sandsynligvis intervenere via valutamarkedet ved salg af danske kroner, inden det kommer på tale.

Trods de store offentlige underskud skabt af corona-krisen, så har centralbankernes opkøbsprogrammer ført til et fald i de lange obligationsrenter, der var faldet til minus 0,45 pct. ved udgangen af året. Opkøbsprogrammerne har også ført til, at kreditspændene på high yield-obligationerne er blevet indsnæret igen siden uroen i marts, men er for året som helhed udvidet en smule.

Forventninger til rentemarkederne er, at det lave renteniveau sandsynligvis fortsætter flere år endnu. Dog kan renterne på de lange statsobligationer komme under pres i takt med et stort udstedelsespres i både USA og Europa samt højere langsigtede inflationsforventninger. Det er primært forventningerne om stigende inflation, der er truslen mod det lave renteniveau.

Renteudvikling i Danmark: 10- og 2 årige statsobligationer

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.