Aktieanalyse

Aktier: "The trend is your friend"


  • Den positive udvikling på aktiemarkederne i 2020 skyldes især centralbankerne og politikernes hurtige indgriben med rentenedsættelser, opkøbsprogrammer og hjælpepakker. Og den hurtige udvikling af en vaccine gav lys for enden af tunnelen og har fået investorerne til at indregne, at 2021 bliver starten på et økonomisk opsving.

De store kursstigninger i IT-selskaber som f.eks. Facebook, Microsoft, Google og Apple var kendetegnende for 2020. Den udvikling har fået en del kommentatorer til at sammenligne med IT-boblen omkring årtusindskiftet. Om end de nævnte selskaber har haft en stigning i værdiansættelsen, er den væsentlige forskel, at de store IT-selskaber i dag er yderst velindtjenende og er meget velkonsoliderede virksomheder. Alligevel må det konstateres, at aktiemarkederne overordnet set ikke kan kendetegnes som billige.

Ser man på S&P500-indekset, har det i en årrække handlet til Price / Earnings (P/E) på 17, hvilket repræsenterer et afkastkrav på knap 6 pct. Lige nu er der indregnet, at virksomhederne i 2021 får en fremgang i indtjeningen på godt 20 pct. efter et fald på 17 pct. i 2020. Set i forhold til det nuværende niveau for S&P500-indekset, så har investorerne implicit reduceret deres afkastkrav til 4,6 pct. Det er i runde tal også et fint afkast, når den risikofrie rente er 0. Men den højere prisfastsættelse og det lavere afkastkrav øger også risikoen for, at skuffede forventninger slår relativt hårdt igennem på aktiemarkederne.

2020 blev samlet set et usædvanligt og dramatisk år. Fra midten af februar til midten af marts faldt aktierne med 30 pct. Crash er set før, men aldrig er kurserne styrtdykket så kraftigt på så kort tid.  Og lige så usædvanlig har opturen været. Fra lavpunktet i marts til slutningen af året steg de globale aktier 40 pct., og de danske aktier steg 70 pct.

S&P500-indekset og værdiansættelsen

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.