Aktieanalytiker

Renter og kredit: Investorerne nedtoner forventningerne til rentenedsættelser

Inflationen er på vej ned, men trægt. Centralbankernes bekymringer er, at inflationen ikke falder tilstrækkeligt i forhold til deres målsætning. Ved indgangen til året var der indregnet en stribe rentenedsættelser, men de kommer ikke så hurtigt som først forventet.

Ved indgangen til året var scenariet om en ”blød landing” konsensus blandt økonomer og investorer. Centralbankerne sagde om rentenedsættelser, at tidspunktet for den første ville være ”dataafhængigt”. Det har vist sig at holde stik. Især den amerikanske økonomi vokser mere end forventet, hvilket er en medvirkende årsag til det træge fald i inflationen. Og derfor er tidspunktet for, hvornår centralbankerne begynder at løsne den stramme pengepolitik, blevet udskudt.

De korte obligationsrenter er som altid nogenlunde forankret i centralbankernes styringsrenter, hvorfor niveauet for de korte obligationsrenter har tilpasset sig den nævnte ”tidsforskydning” i pengepolitikken. De lange statsrenter i Europa og Danmark har stabiliseret sig på niveauet lige under 2,5%. Det indikerer, at investorerne har indregnet, at der trods alt er styr på inflationen.

Kreditobligationerne har haft en fortsat indsnævring af kreditspændene, hvilket afspejler de bedre vækstudsigter og indtjeningsmuligheder for virksomhederne. Den aktuelle merrente på erhvervsobligationerne i forhold til statsrenterne er pt. omkring 3,6%-point, hvilket giver en gennemsnitlig, effektiv rente på 6,1% (EU High Yield). Det er absolut set attraktivt i forhold til statsobligationer, men niveaumæssigt er afkast-risikoforholdet blevet mindre gunstigt end ved indgangen til året. Udsigterne for økonomien, hvor risikoen for recession er blevet markant mindre kombineret med en faldende inflation er dog normalt gunstigt for high yield-obligationerne.

Renteudviklingen på High Yield-obligationer i USA og i Europa

Renteudviklingen på High Yield-obligationer i USA og i Europa

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.