Et par briller på en avis

Makro: Væksten overrasker positivt og inflationen falder kun trægt

Selvom inflationen ikke aftager i samme tempo som tidligere er både den amerikanske og europæiske centralbank ret klare i kommunikationen. Renten bliver sat ned. Det er mere et spørgsmål om timingen, der afhænger af udviklingen i nøgletallene.

Væksten i USA sørger for, at verdensøkonomien ikke går i recession. En stabil udvikling på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet er de primære årsager til, at forbrug og investeringer ikke har reageret så negativt på rentestigningerne som forventet. Forventningerne til realvæksten i USA er således blevet opjusteret til 2,1% i 2024. Inflationen falder derfor heller ikke så meget som forventet. Pt. lyder forventningen på en inflation for hele 2024, der lander på 2,6%. Dvs. den nominelle vækst ventes at være omkring 4,7% i 2024. Forventningen er også, at væksten fortsætter ind i 2025. Styringsrenten i USA, FED-funds er på 5,25%, hvilket betegnes som en noget restriktiv pengepolitik, hvor der er plads til lavere styringsrenter.

I Europa er væksten noget mere underdrejet end i USA. Realvæksten i 2024 bliver jf. Consensus Economics kun 0,5% og inflationen bliver omkring 2,3%. Det svagere vækstforløb betyder også, at ECB’s styringsrente på 4% virker meget restriktiv. Budskabet fra ECB er dog, at ”det ikke kan udelukkes, at der kommer en rentenedsættelse til juni”. Afgørende for, om de indregnede forventninger til en rentenedsættelse, udskydes yderligere, er udviklingen i inflationen, der pt. er 2,4%. Selv om inflationen i Danmark er nu er under 1%, er Nationalbankens indlånsrente 3,6%, da den danske pengepolitik som bekendt skygger ECB’s.

Udviklingen i forventninger til vækst og inflation i 2023

Udviklingen i forventninger til vækst og inflation i 2023

Udviklingen i forventninger til vækst og inflation i 2023

Kilde: Consensus Economics

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.