Regnemaskine

Aktier: Rentefølsomme aktiekurser men nu mere fokus på indtjeningen

Den positive trend på aktiemarkederne forventes at fortsætte. Væksten er lidt højere end forventet, og der er styr på inflationen, hvorfor centralbankerne snart løsner den restriktive pengepolitik. At tidspunktet for den første rentenedsættelse er blevet udskudt, betyder ikke så meget for aktieinvestorerne, da årsagen er den højere vækst.

Kombinationen af en positiv vækst og lidt højere inflation skaber forventninger om en fremgang i virksomhedernes indtjening. I årets første måneder var det især selskaberne med eksponering til de to temaer ”kunstig intelligens” og ”fedme”, der trak den positive udvikling. Den høje koncentration af IT-aktier, der driver kursudviklingen, giver flash back til perioden forud for årtusindeskiftet 1999/2000. Den udvikling endte som bekendt med et stort crash og er efterfølgende benævnt som IT-boblen. Forskellen til dengang er, at de IT-aktier, der nu driver den positive kursudvikling, har en betydelig og stigende indtjening. Faktisk står IT-sektoren globalt set for omkring halvdelen af den forventede indtjeningsvækst i 2024 og derefter kommer health care og finanssektoren.

Meget positivt er dog allerede indregnet, hvorved skuffende indikatorer og nøgletal for vækst og inflation kan være med til at skabe korrektioner. For det er formentlig kun korrektioner i en opadgående trend, hvis vækstforventninger fortsat materialiserer sig. I så fald vil virksomhederne løbende levere på de allerede indregnede forventninger til indtjeningsvæksten.

Ser man på værdiansættelsen af aktierne – og i den sammenhæng udelader de store, dominerede IT- og health care-selskaber – så er værdiansættelsen ikke så anstrengt. I den sammenhæng skal det nævnes, at det oftest hverken er en høj eller en lav værdiansættelse, der får aktierne til at stige eller falde, men foruden selskabsspecifikke forhold mere vækst-, inflations- og renteforventninger – og pt. er de forhold positive for forventningsdannelsen.

Aktiekurser: Amerikanske, globale danske og emerging markets-aktier

Aktiekurser: Amerikanske, globale danske og emerging markets-aktier

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.